• 10:15

    سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
  • 12:15

    سه شنبه,26 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی