• 10:40

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 12:33

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,304,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:40

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 12:33

  یکشنبه,24 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,304,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی